Zonnepanelen: Afstand op Schuin en Plat Dak

Benieuwd naar hoeveel zonnepanelen je op je dak kunt leggen? Door naar de verschillende afstanden te kijken wordt er via een legplan gekeken hoeveel kWh je kunt opwekken.

Hieronder lees je meer over de verschillende afstanden. Van erfgrens tot lichtstraten.

Vergelijk zonnepanelen specialisten
Ontvang gratis offertes van erkende vakmensen, binnen 2 minuten aangevraagd.
Gratis en vrijblijvend

Verschillende betekenissen van afstand

Als je zonnepanelen laat plaatsen heb je te maken met verschillende afstanden.

De juiste afstand kiezen heeft vaak te maken met schaduwval. Maar ook met veiligheid..

Hieronder lees je meer over:

  • de afstanden van de dakranden op zowel platte als schuine daken;
  • de afstanden tot objecten om schaduw te voorkomen;
  • afstand tot de erfgrens.

Wat zijn de afstanden van zonnepanelen op een schuin dak?

Op een schuin dak zijn afstanden iets minder belangrijk dan op platte daken. Maar desalniettemin moet er rekening worden gehouden met de ruimte.

1. Dakrand

In principe hoeft er geen ruimte te zitten tussen de dakrand en de zonnepanelen. Zonnepanelen mogen op de erfgrens en op de kantpan liggen.

Maar voor de netheid wordt er vaak een afstand gehouden van één of twee pannen. Dit komt neer op 40 tot 80 centimeter tot de erfgrens of dakrand.

Wat is een goede afstand tussen de dakrand en zonnepanelen

2. Nok

Zonnepanelen tot de nok plaatsen is technisch lastig in verband met de dakhaken. Bovendien kan het problemen geven bij storm. Daarom wordt een ruimte tussen de nok en de pannen sterk aangeraden.

De ruimte tussen de nok en zonnepanelen moet ongeveer één tot twee dakpannen zijn. Dat is in de praktijk een ruimte van 35 tot 80 centimeter.

Afstand van de zonnepanelen tot de nokvorsten

3. Dakgoot

Er hoeft geen afstand te zitten tussen de dakgoot en de onderste zonnepanelen. Over de dakgoot heen mag je logischerwijs geen zonnepanelen plaatsen omdat je anders de afwatering belemmert.

Voor de netheid wordt er vaak wel een ruimte gehouden van 1 of 2 dakpannen.

Interesse in het opwekken van je eigen zonne-energie. Vraag hier gratis offertes aan bij zonnepanelen specialisten.

Ruimte tussen de PV panelen en dakgoot

4. Dakraam

Veel daken hebben dakramen. Hiermee moet bij het leggen ook rekening gehouden worden.

Er is een onderscheid tussen opdak (meest gekozen) en indak zonnepanelen systemen.

Opdak: Dit zijn systemen waarbij een montagesysteem op het dak wordt gemonteerd waarop zonnepanelen komen te liggen. Dit zie je het meest terug op de daken omdat dit het meest voordelig is en het snelst gelegd kan worden.

De afstand tussen de zonnepanelen en het dakraam hoeft gemiddeld maar een halve dakpan te zijn. Uiteraard mag de afstand tot het dakraam ook meer zijn.

Afstand tussen de zonnepanelen en het dakraam

Indak: Bij dit systeem liggen de zonnepanelen verzonken tussen de andere dakbedekking. De zonnepanelen vormen als het ware een soort dakbedekking. Er bestaan indak montagesystemen waar een opening zit voor een dakraam. Bij dit systeem zit een vooraf bepaalde afstand tussen de panelen en het dakraam.

Indak zonnepanelen met dakramen

De afstand tussen de panelen en de dakramen is nihil.

Vraag aan zonnepanelen specialisten wat voor systeem het best past bij je dak en je wensen. Vraag hier gratis zonnepanelen offertes aan.

5. Afstand tot het dakkapel

De afstand tot de dakkapel heeft te maken met schaduwval. Als de zonnepanelen dicht naast een dakkapel worden geplaatst is de kans groot dat een (groot) deel van de dag de dakkapel een schaduw werpt op de zonnepanelen.

Wat moet de afstand zijn tussen zonnepanelen en een dakkapel?

Daarom is het slim om naast de dakkapel een ruimte te houden van 50 tot 100 centimeter om schaduwval te voorkomen.

Als er schaduw van de dakkapel valt op een zonnepaneel is de opbrengst minder tot nihil.

  • Parallel: Dit kan enigszins opgelost worden door voor een parallel systeem te kiezen, met bij elk paneel een micro-omvormer. Als één of een paar zonnepanelen schaduw vangt, leveren deze specifieke panelen weinig tot geen energie op, maar worden de andere zonnepanelen in het systeem niet negatief beïnvloed.
  • Serie: Als de zonnepanelen in serie liggen, wordt de opbrengst van alle panelen negatief beïnvloed als er één in de schaduw ligt.

6. Afstand tot een schoorsteen

De schoorsteen zorgt vaak dat er door de dag heen schaduw op het dak valt. Als de zonnepanelen in de schaduw van de schoorsteen liggen, net als bij een dakkapel zorgt dit voor vermogensverlies.

Houd een afstand van 50 tot 100 cm tussen de panelen en schoorsteen om schaduwval te beperken.

Wat is een goede afstand tussen een schoorsteen en zonnepanelen?

7. Afstand tussen de onderkant van de zonnepanelen en het dak

Naast de afstand tot de randen en de zonnepanelen onderling, heb je ook te maken met de ruimte tussen de zonnepanelen en het dak zelf.

Deze afstand tussen de pannen en de onderkant van de panelen is belangrijk omdat het invloed heeft op de opbrengst.

Zonnepanelen houden niet van te veel warmte. Bij temperaturen boven de 25°C kan de opbrengst per graad soms wel meer dan 1% afnemen. Het is daarom belangrijk dat er genoeg ventilatie onder de zonnepanelen doorstroomt om de panelen enigszins te koelen.

Er moet minimaal 6 tot 10 centimeter vrije ruimte zitten tussen de dakbedekking en de onderkant van de panelen voor een goede luchtcirculatie.

Wat is een goede afstand tussen de PV panelen en de dakgoot?

8. Wat moet de afstand zijn tussen de zonnepanelen?

Omdat er onderling geen schaduwval is tussen zonnepanelen op een schuin dak, is de afstand minder belangrijk.

De zonnepanelen kunnen dus dicht tegen elkaar gelegd worden.

Op een plat dak is de onderlinge afstand belangrijk. Hier lees je meer over onder het kopje ‘2. Afstand tussen de zonnepanelen onderling op een plat dak’.

Is er ruimte nodig tussen de zonnepanelen zelf?

Wat zijn de afstanden van zonnepanelen op een plat dak?

De juiste afstanden op een plat dak zijn anders dan op een schuin dak.

1. Dakrand van het platte dak

Voor de veiligheid en de erfgrens van de buren, zijn er voor platte daken richtlijnen.

De afstand tussen de rand van het platte dak moet even groot zijn als de hoogte van de zonnepanelen.

Er kunnen lokaal nog extra regels gelden voor de afstand. Vraag informatie aan zonnepanelen specialisten over de regels voor jouw platte dak.

Afstand tot de dakrand bij zonnepanelen op een plat dak

2. Afstand tussen de zonnepanelen onderling op een plat dak

De afstand tussen 2 zonnepanelen onderling op een plat dak is erg belangrijk. Als de zonnepanelen te dicht bij elkaar staan ontstaat er schaduwvorming, wat invloed heeft op de opbrengst.

Op een plat dak wordt vaak voor een oost-west opstelling gekozen om schaduw te beperken. Zonnepanelen in een oost-west opstelling leveren het meest op in een hoek van 10 graden (bijna vlak).

Wat is een goede afstand tussen zonnepanelen op een plat dak?

Omdat de panelen vlak liggen, valt er geen schaduw op de achterliggende rij zonnepanelen.

Is een hellingshoek van 10 graden niet mogelijk, maar hogere hellingshoek wel, dan moet er meer ruimte tussen de rijen komen om schaduwval te voorkomen.

  • Hellingshoek van 20 graden: 1 meter tussen de verschillende rijen panelen.
  • Hellingshoek van 30 graden: 1,5 meter tussen de verschillende rijen zonnepanelen.

Afstand tot de omvormer

Een andere afstand die belangrijk is bij zonnepanelen, is de lengte van de kabels tussen de zonnepanelen en de omvormer.

Er bestaan twee soorten omvormers.

Centrale omvormer: Dit is een omvormer die binnen hangt en waarop een serie aan zonnepanelen is aangesloten. Dit is een relatief voordelige omvormer en is geschikt voor een zonnepanelen systeem zonder schaduwval of veel verschillende hoeken of liggingen (zuiden, noorden et cetera).

De afstand van de zonnepanelen tot de omvormer moet zo kort mogelijk zijn. Bij voorkeur blijven de kabels korter dan 20 meter om vermogensverlies te voorkomen.

Micro-omvormers: Bij een micro-omvormer systeem krijgt elk zonnepaneel een aparte kleine omvormer. Zo een systeem wordt ook wel een parallel geschakeld systeem genoemd.

Hierbij is er dus geen centrale omvormer in huis nodig. Het voordeel van micro-omvormers is dat opbrengstverlies (door bijvoorbeeld schaduw of schade) van één of enkele panelen niet de opbrengst van alle zonnepanelen negatief beïnvloedt.

De micro-omvormers worden aangesloten op een verzamelkabel. Deze verzamelkabel wordt aangesloten op een vrije groep in je meterkast.

De lengte van de verzamelkabel van de micro-omvormers naar de meterkast moet zo kort mogelijk zijn. Bij lengtes boven de 20 tot 30 meter kan er vermogensverlies plaatsvinden.

Vraag advies aan zonnepanelen specialisten over wat voor soort systeem bij je situatie past. Vraag hier gratis zonnepanelen offertes aan.

Wat moet de afstand zijn tussen de lichtstraat / koepels en panelen?

Heb je een overkapping of uitbouw met een lichtstraat en ruimte voor zonnepanelen? Dan moet je rekening houden met de afstand tussen de panelen en het glas op het dak.

Bij voorkeur wordt er ruimte gehouden van 2,5 meter tussen de zonnepanelen en koepels en lichtstraat. Is dit niet mogelijk, houd dan ieder geval 1 meter ruimte tussen de panelen en het dakglas.

Legplan

Met een legplan wordt bepaald waar de zonnepanelen komen te liggen. Door rekening te houden met de afstanden (door schaduwval, veiligheid en wetgeving) wordt duidelijk waar zonnepanelen op het dak kunnen komen.

Offertes aanvragen bij zonnepanelen specialisten

Laat een zonnepanelen systeem leggen dat bij je dak past en het meeste opbrengt.

Vraag hier gratis + vrijblijvend offertes aan bij zonnepanelen specialisten.

Vergelijkbare berichten