Zonnepanelen Aarden

Het aarden van zonnepanelen is dat echt nodig? Het aarden van de montagerails waarop de zonnepanelen rusten is verplicht. De zonnepanelen zelf zijn dubbel geïsoleerd (er kan hierdoor geen spanning komen te staan op aanraakbare, geleidende delen).

De zonnepanelen hoeven daarom zelf niet geaard te worden, al zijn er gevallen waarin dit wel wordt aangeraden.

In deze gids lees je onder meer over:

 • wat het nut is van het aarden van zonnepanelen;
 • hoe dit aarden in zijn werk gaat
 • en hoe je kunt zien of je zonnepanelen zijn geaard.
Vergelijk zonnepanelen specialisten
Ontvang gratis offertes van erkende vakmensen, binnen 2 minuten aangevraagd.
Gratis en vrijblijvend

Wat is het aarden van zonnepanelen?

Wat houdt het aarden van zonnepanelen nu in?

 • Het aarden van zonnepanelen houdt in dat de panelen (frame) via een kabel met de aarde worden verbonden.
 • Dit is om beschadigingen door overbelasting van de energie te voorkomen.
 • Als er sprake is van overbelasting, dan gaat de overtollige elektriciteit via een aardpen de bodem in.
 • Bovendien beschermt het je zonnepanelensysteem, omdat deze dan niet defect kunnen raken of in brand kunnen vliegen door de plotselinge toename in stroom.

De aarding van zonnepanelen is te vergelijken met een geaarde contactdoos waarop je elektrische apparaten aansluit. De aarding zorgt ervoor dat je apparaten bij plotselinge stroompieken beschermd zijn tegen de overbelasting van het stroomnetwerk.

Laat een zonnepanelensysteem door een specialist installeren. Vraag hier gratis zonnepanelen offertes aan.

Is het nodig om zonnepanelen te aarden of niet?

Er zijn een aantal redenen om behalve het montagesysteem ook je zonnepanelen te aarden:

Statische elektriciteit voorkomen: Door het aarden wordt voorkomen dat er rondom de panelen een statisch elektriciteitsveld ontstaat. Voor de onderhoudsmonteur is dit erg fijn.

Wanneer deze bezig is met de installatie of met het onderhoud van de zonnepanelen dan kan de monteur geen schok ontvangen.

Behuizing van de zonnepanelen geleiden: Zonnepanelen worden niet plat op het dak gelegd maar liggen op een frame, dat ook wel de behuizing wordt genoemd. Door deze behuizing blijven de zonnepanelen goed op hun plek liggen.

Soms kan de behuizing van de panelen zelf de opgewekte energie van de zonnepanelen gaan geleiden. Hierdoor ontstaat er een zogenaamd energielek. Er wordt dan energie opgewekt die niet wordt opgeslagen op het energienetwerk, maar rondom de behuizing blijft hangen.

Dit energielek kun je voorkomen door de zonnepanelen te aarden. De behuizing kan dan geen stroom meer geleiden en ook kan er geen veld van statische elektriciteit ontstaan.

Blikseminslag voorkomen: Onderzoek heeft uitgewezen dat zonnepanelen zelf geen extra bliksem aantrekken, toch kunnen ze wel geraakt worden door de bliksem. Door de zonnepanelen te aarden kun je blikseminslag voorkomen.

Over bliksem en zonnepanelen lees je meer onder het kopje ‘Zijn zonnepanelen gevoelig voor blikseminslag?’.

Is het aarden van zonnepanelen verplicht?

Het aarden van de frame is sinds 2017 verplicht. Dit staat in de NEN 1010. Dit is het veiligheidshandboek voor installateurs van elektrische installaties.

De zonnepanelen zelf hoeven niet geaard te worden. Toch is het wel verstandig om de zonnepanelen te aarden.

Ook wanneer je een oudere installatie hebt en je zonnepanelen niet geaard zijn, zijn er een aantal situaties waarin je de installatie beter alsnog kunt laten aarden:

 • Zonnepanelen geïnstalleerd in de buurt van een bliksemafleider. De kans dat de PV-panelen bij onweer worden geraakt is dan groter.
 • Er is een omvormer zonder transformator gebruikt. Een transformator is een elektrisch apparaat dat wordt toegepast voor het verhogen of verlagen van een wisselspanning.
 • Sommige fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen stellen het verplicht dat de zonnepanelen geaard worden en beschermd worden tegen spanningserosie. Het vermogen van de zonnepanelen zal dan minder snel achteruit gaan als de zonnepanelen ouder worden.

Zorg voor een veilig geïnstalleerde zonnepanelensysteem. Vraag hier gratis offertes aan bij zonnepanelen specialisten.

Zijn zonnepanelen gevoelig voor blikseminslag?

Misschien heb je je weleens afgevraagd hoe het nou zit met zonnepanelen en bliksem.

Loop je met PV-panelen nou wel of niet meer risico op blikseminslag en kunnen je zonnepanelen beschadigen door de bliksem?

Uit onderzoek is gebleken dat zonnepanelen de kans op blikseminslag niet verhogen. Normaal gesproken slaat de bliksem in op het hoogste punt. Op een schuin dak is dit geen probleem.

Op een plat dak kunnen zonnepanelen wel het hoogste punt zijn, in dat geval is het verstandig om hiervoor extra maatregelen te laten treffen.

Is er op het dak een bliksemafleider aanwezig, dan is het wel belangrijk om de zonnepanelen te aarden. Liggen de zonnepanelen en de bliksemafleider namelijk te dicht bij elkaar dan kan de bliksem in de zonnepanelen slaan via de bliksemafleider.

Onweer bij zonnepanelen

Beschadiging zonnepanelen door blikseminslag voorkomen

De zonnepanelen kunnen uiteraard wel beschadigd worden door de bliksem. Het is daarom ook belangrijk dat er sprake is van een goed legplan en de juiste bekabeling.

Slaat de bliksem in bij jou in de buurt dan ontstaan er sterke elektrische velden. Deze elektrische velden kunnen bij in serie geschakelde zonnepanelen tot inductiespanningen leiden.

 • In serie geschakelde zonnepanelen zijn aan elkaar gekoppeld. De door blikseminslag ontstane spanningen zijn veel hoger dan de spanning waarvoor de panelen ontworpen zijn.
 • Hoe meer zonnepanelen in serie-geschakeld zijn en hoe groter het oppervlak tussen de plus- en minkabels van de stroomkring is, hoe hoger de spanning wordt.
 • Het is daarom van belang om een niet te lange aaneenschakeling van de zonnepanelen te maken.
 • De kabels moeten zo neergelegd worden dat de plus- en minkabels van de string geen inductielus over het dak maken. Ze moeten dichtbij elkaar heen en terug lopen.

Omvormers beschermen tegen de bliksem

Voor omvormers van zonnepanelen geldt dat ze verplicht voorzien moeten worden van een eigen overspanningsbeveiliging.

Wanneer het onweert, moet een omvormer altijd met de wisselspanning verbonden blijven, deze mag niet losgekoppeld worden.

Bij een te hoge spanning of frequentie, wordt de omvormer meteen automatisch uitgeschakeld.

Overspanningsbeveiliging voor bij zonnepanelen

Hoe wordt een zonnepanelensysteem geaard?

De aarding van de zonnepanelen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

Via de omvormer: Tussen de zonnepanelen en de omvormer lopen kabels. Dit zijn DC kabels die gelijkstroom aanleveren, hier kan de omvormer dan wisselstroom van maken.

Het is mogelijk om ook een aardingskabel op de omvormer aan te sluiten, dit wordt ook wel de vereffeningsleiding genoemd. Bij de omvormer komt dan een aardrail welke wordt aangesloten op de hoofdaarde van je woning.

Een aparte aarding: Het is ook mogelijk om de aarding van het frame van de zonnepanelen niet op de omvormer aan te sluiten, maar om deze via de buitenkant van de woning te laten lopen. Op deze manier krijgen de zonnepanelen een volledig aparte aarding.

Direct op de hoofdaarde van je woning: De zonnepanelen kunnen direct op de hoofdaarde van je woning worden aangesloten. Dit is bijvoorbeeld een mogelijkheid wanneer je geen gebruik maakt van een grote omvormer, maar van micro-omvormers.

Laat je zonnepanelen veilig installeren en het systeem aarden. Vraag hier gratis en vrijblijvend offertes aan bij zonnepanelen specialisten.

Hoe kun je zien of je zonnepanelen zijn geaard?

Twijfel je of je zonnepanelen installatie is geaard of niet? Als de installatie is geaard dan loopt er een groene en gele aardekabel van de omvormer naar de groepenkast of pv-verdeler. Deze kabels kun je het beste zien bij de omvormer.

Groen met gele kabel voor aarden van zonnepanelen

Offertes aanvragen bij zonnepanelen specialisten

Heb je nog geen panelen en overweeg je zonnepanelen te laten installeren?

Vraag vrijblijvend en gratis offertes aan bij zonnepanelen specialisten voor een goede prijsvergelijking.


Vergelijkbare berichten